06 - 36 00 64 52

Werkwijze

Als gezegd, wil ik alles (wat u kwijt wilt) over de overledene horen. Ik zorg ervoor dat ik zoveel informatie van u krijg, zodat ik als een persoonlijke uitvaartleider een herkenbaar en liefdevol beeld van de overledene kan schetsen tijdens de afscheidsdienst.
Dan maak ik een draaiboek waarin alle wensen met betrekking tot de gekozen muziek, eventuele rituelen (denk bijvoorbeeld aan het aansteken van kaarsjes, of het oplaten van ballonnen etc. Er is tegenwoordig van alles mogelijk) en sprekers worden vermeld.
Voor de uitvaart neem ik alles nog eens met u door. Misschien dat u nog iets veranderd wilt hebben, dan is daar nog alle mogelijkheid voor.
Het uiteindelijke doel is dat we er samen voor zorgen dat het geleefde leven van de overledene in mooie, passende en doeltreffende woorden wordt verteld.
Het komt steeds vaker voor dat men zelf zijn of haar uitvaart wil regelen. Dat kan natuurlijk ook, ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om samen met u, naar uw wensen, invulling te geven aan uw eigen uitvaart.
Ik zal dan samen met u uw levenspad bewandelen en er een mooi, bijzonder verhaal van schetsen. Zodat u zeker weet dat “het goed is…..”.

"Afscheid nemen is
een beetje sterven."  

Copyright 2024 MemoriaZ